Агенция Митници
Единна точка за достъп при подаване на документ към АИДА

Tова е платформата за Електронни Административни Услуги на Агенция Митници. В нея се предоставя възможност на икономическите оператори да подадат заявление за услуга към конкретно митническо учреждение. Формата на заявлението следва да се попълни с необходимата информация, след което то бива автоматично регистрирано и изпратено към АИДА за последващи действия по обработката му.